Byfesten

I år 2000 fikk Otta bystatus. Dette blir årlig markert med en byfest i tidspunktet rundt 26.august, som er identisk med datoen for slaget ved Kringen i 1612. Byfesten skal være en arena for å styrke identitet, skape stolthet og vise entusiasme for Otta som by. I år blir byfesten arrangert 23.-24.august. 

Program blir oppdatert her etter hvert som det blir klart.