Ønsker du å bli medlem av Otta Handels-og Næringsforening?

 

Vi i Otta Handels- og Næringsforening er opptatt av å jobbe sammen for å få flere folk til Otta, og dermed få høyere omsetning og trafikk til våre medlemmer.

Dersom du kan svare JA på minst ett av spørsmålene nedenfor, bør du være medlem hos oss:

 • Har din bedrift økt trafikk i forbindelse med Ottamartnan, Nattåpent, Byfest og andre arrangement?
 • Er Ottakortet viktig for deg?
 • Er du interessert i å videreutvikle Otta som handelssted?
 • Vil du at det skal være julegateåpning og lys i sentrum i desember?
 • Vil du ha arrangement i forbindelse med vinterferie og påske?
 • Vil du ha handlebuss til Otta i forbindelse med Dansefestivalen?
 • Vil du ha blomsterkasser på lyktestolpene om sommeren?
 • Synes du næringen bør ha en felles stemme inn til det offentlige i forbindelse med parkering, vintervedlikehold og byutvikling?
 • Vil du at bedriften din skal ha en overordnet markedsføring inkludert nettside og digital synlighet av Otta, for å tiltrekke seg tilreisende og hyttegjester?
 • Ønsker du å ha oppdaterte bilder og filmsnutter som viser Otta og medlemsbedriftene på sitt beste?
 • Vil du ha kampanje for at lokalbefolkningen prioriterer å handle lokalt (Stuttreist handel)?
 • Vil du ha rabatt på stand under Ottamartnan?
 • Synes du det er viktig med møteplasser for næringsdrivende, som f.eks. frokostmøter og medlemsmøter, der du kan lære om andre bedrifter i området, få nyttige tips til drift og snakke med kollegaer?
 • Nye medlemmer får til disposisjon annonseplass i GD/Norddalen til kr. 5000,-

 

Vi jobber for din bedrift!

Kontaktinfo: info@otta.no / 91994360

Priser medlemsskap (ekskl. mva)

Varehandel

Varehandel opptil 1 mill.                         kr.  2.500,-

Varehandel 1-2 mill.                                kr.  3.900,-

Varehandel 2-3 mill.                                kr.  5.500,-

Varehandel 3-5 mill.                                kr.  5.900,-

Varehandel 5-7 mill.                                kr.  7.500,-

Varehandel 7 mill. eller mer                     kr.  8.900,-

 

 

Kontor

Kontor 1-2 ansatte                                   kr.  2.500,-

Kontor 3-5 ansatte                                   kr.  3.500,-

Kontor 6-10 ansatte                                 kr.  5.500,-

Kontor 11 ansatte eller mer                       kr.  5.900,-

 

 

Industri

Industri 1-10 ansatte                                  kr.  2.500,-

Industri 11-20 ansatte                                kr.  3.500,-

Industri 21-50 ansatte                                kr.  5.500,-

Industri 50 ansatte eller mer                      kr.  5.900,-

 

Øvrig næringsliv

Lag/foreninger og ungdomsbedrifter          kr.     500,-

Kommune/offentlig etat                              kr. 11.500,-

Håndverkere                                               kr.  2.500,-

Gårdeiere/husstand/velforening                  kr.  1.000,-

Bank                                                           kr. 11.500,-

Avis/media                                                  kr.  8.500,-

Forsikringsselskap                                      kr.  5.900,-

Bilforhandlere/bensinstasjon                       kr.  5.900,-

Rørleggere/elektro/entreprenør                   kr.  5.900,-

 

Overnatting/aktivitetsselskap

Campingplass                                              kr.  2.500,-

Hotell færre enn 50 senger                           kr.  3.500,-

Hotell 51-75 senger                                       kr.  5.500,-

Hotell 76 senger eller mer                             kr.  5.900,-

Aktivitetsselskap/guider, o.l.                         kr.  2.500,-