Vi har i dag åpnet opp for søknad om standplass på Ottamartnan 2022!

Klikk her for mer informasjon og søknadskjema

Velkommen til Otta 30.9-2.10.2022!

 

Åpningstider stand:

Fredag: 12-20

Lørdag: 10-20

Søndag: 12-16

Påmeldingsfrist: 1. september 2022

Påmelding


Tekniske opplysninger

Alle priser eksklusiv mva.
Påmeldingsavgift for alle utstillere kr 950,-
Gatestand utendørs kr 395,- pr. løpemeter
Amfi Otta innendørs kr 445,- pr. løpemeter (kun få plasser)Ved å krysse av nedenfor, bekrefter jeg herved at opplysningen gitt i dette skjemaet er riktige, og at jeg har lest og godkjent reglementet. Jeg ønsker med dette å bestille stand under årets Ottamartna. Jeg er kjent med at min bestilling ikke er gyldig før jeg har fått bekreftelse fra arrangøren. Ved å sende inn påmeldingen godtar jeg også at Otta Handels- og Næringsforening oppbevarer mine personopplysninger i henhold til deres personvernerklæring.

Du vil få bekreftelse på e-post om at skjemaet er innsendt.
Hvis ikke, ta kontakt med info@otta.no

Reglement for Ottamartnan

 1. Påmelding / fakturering / betaling
Alle som melder seg på Ottamartnan, må forholde seg til åpningstidene og delta alle tre dagene (fredag-søndag). Ingen kan pakke sammen før stengetid søndag. Påmelding til Ottamartnan blir ikke registrert før utstiller har fått bekreftelse. Plassavgift faktureres når påmeldingen er bekreftet fra arrangøren. Dersom fakturaen ikke er betalt innen forfallsdato, kan man miste plassen. Utstillere/selgere som ankommer Ottamartnan uten å ha bestilt- og fått bekreftet plass, eller som ikke har betalt plassen ved ankomst, vil kunne avvises. Alle som kobler seg til strømbokser til Ottamartnan, må betale for strøm.​ Alle priser er oppgitt eks. mva.
 
 
2. Avbestilling
Bestilt plass som ikke er avbestilt minst tre uker før arrangementet, må betale hele leie. Ved tidligere avbestilling tilbakebetales standleie, men påmeldingsavgiften må betales. Om utstiller er misfornøyd med tildelt plass ved ankomst til Ottamartnan, godtgjør dette ingen refusjon av innbetalt avgift.
 
 
3. Tildeling av plass
Under Ottamartnan er Otta Handels- og næringsforening delegert myndighet til å forvalte Sel kommunes forskrift om handel utenom fast utsalgssted. Salg og utstilling under Ottamartnan kan derfor kun foregå etter avtale med Ottamartnan og i henhold til de priser og retningslinjer Ottamartnan har vedtatt. Ingen andre enn Ottamartnan kan godkjenne flytting eller utvidelse av stand. Avslag på søknad om plass og tilbakekalling av plassering kan ikke påklages.
 
 
4. Plassering
Ottamartnan er opptatt av å sikre et bredest mulig vareutvalg og en harmonisk sammensetting av boder/stands. Ottamartnan forbeholder seg rett til å avgjøre hvilke firma som kan delta på Ottamartnan samt, uavhengig av omsøkt plass, foreta den plassering en finner riktig. Ved tildeling og plassering vil det bli tatt hensyn til størrelse, varetype og andre tekniske faktorer. Ansiennitet på Ottamartnan vil også bli tillagt vekt.
 
 
5. Næringsmidler
Varer som ikke er registrert på registreringsskjema, tillates ikke omsatt under Ottamartnan. Utstillere som har smaksprøver eller salgsvarer i sitt varesortiment, må oppgi dette ved bestilling. Utstillere er selv ansvarlige for at de produkter som selges har de nødvendige godkjenninger.
 
 
6. Videresalg av tildelt plass
Videresalg av tildelt plass er ikke tillatt. Dersom flere firmaer går sammen om salgsplass, skal dette informeres om ved påmelding, og hvert skal firma betale registreringsavgift.
 
 
7. Ankomst/montasje/avreise
Utstillere som er tildelt plass, skal ved ankomst henvende seg til Martnaskontoret for utlevering av deltagerbevis og anvisning av plass. Ingen må starte opprigging uten å ha fått anvisning fra arrangør. Bestilt plass som ikke er benyttet innen kl. 12.00 på åpningsdagen kan fritt disponeres av Ottamartnan hvis det ikke foreligger en spesiell avtale. Montering av stand kan begynne dagen før Ottamartnan fra 10.00 og må være ferdig innen kl. 14.00 på åpningsdagen. NB! Ingen stand skal pakkes, tømmes for varer eller forlates før Ottamartnan offisielt er avsluttet.
 
 
8. Avfall
Utstilleren har selv ansvar for avfall rundt egen stand. Ottamartnan vil belaste utstiller for kostnader ved forsømmelse mot dette. Når standen er demontert, skal området være ryddet og fritt for evt. dekorasjoner/reklameplakater. 
 
 
9. Oppførsel/folkeskikk
Ottamartnan krever høvisk opptreden av alle selgere/utstillere og deres representanter. Stand skal ikke betjenes av berusede personer. Selgere/utstillere må rette seg etter alle pålegg gitt av Ottamartnan. Dette kan bl.a. gjelde regulering av lydnivå på lydanlegg på stand.
 
 
10. Ansvar
Ottamartnan holder vakter under hele arrangementet, men kan ikke stilles ansvarlig for tyveri eller skade på utstillings- og salgsgjenstander, utstyr, kjøretøy eller lignende. Utstiller må selv forsikre sine varer og utstyr.
 
 
11. Andre forskrifter
Ottamartnan avholdes med tillatelse fra Sel kommune. I tillegg gjelder politivedtekter og brannvedtekter for Sel kommune. Brudd på disse bestemmelsene vil kunne føre til umiddelbar bortvisning fra Ottamartnan. I slike tilfeller vil også generell avvisning i fremtidige arrangement bli vurdert. Slik bortvising gir ingen rett til klage eller refusjon av innbetalt avgift, eller erstatning av tapt fortjeneste. Vedtak om bortvisning skjer av den styret i Otta Handels- og Næringsforening bemyndiger til dette.
 
 
12. Force majeure
Arrangøren forbeholder seg retten til å kunne avlyse martnan for forhold som ligger utenfor arrangørens kontroll og som gjør det umulig å gjennomføre arrangementet som forutsatt. Dette gjelder for eksempel ved flom, brann eller epidemier. Ved avlysning i henhold til denne bestemmelse fraskriver arrangøren seg ansvar overfor utstillerne som følge av avlysningen. I slike tilfeller har arrangøren ingen forpliktelser utover å tilbakebetale forskuddsbetalt standleie.