Bli medlem

Vi i Otta Handels- og Næringsforening er opptatt av å jobbe for å få flere besøkende til Otta, skape spennende aktiviteter og attraksjoner og videreutvikle Otta som attraktivt sted å jobbe, bo og besøke.

1

Har din bedrift økt trafikk i forbindelse med Ottamartnan, Otta Motorfestival, Nattåpent og andre arrangement?

2

Er Ottakortet viktig for deg? 

3

Er du interessert i å videreutvikle Otta som bosted og handelssted?

4

Vil du at det skal være julepark, julegateåpning og julebelysning i Otta sentrum? 

5

Vil du ha aktiviteter i forbindelse med vinterferie og påske? 

6

Vil du ha handlebuss til Otta i forbindelse med Dansefestivalen på Sel? 

7

Vil du at det skal være blomsterkasser på lyktestolpene om sommeren? 

8

Synes du at næringslivet bør ha en felles stemme inn til det offentlige i fobindelse med blant annet parkering, vintervedlikehold og byutvikling? 

9

Vil du at bedriften din skal ha en overordnet markedsføring inkludert nettside og digital synlighet av Otta, for å tiltrekke seg tilreisende og hyttegjester? 

10

Ønsker du å ha oppdaterte bilder og filmsnutter som viser Otta og medlemsbedriftene på sitt beste? 

11

Vil du ha rabatt på stand på Ottamartnan? 

12

Synest du det er viktig med møteplasser for næringdrivende, spm f.eks. frokostmøter og medlemsmøter, der du kan lære om andre bedrifter i området, få nyttige tips til drift og snakke med kollegaer?

13

Spesialtilbud! Alle nye medlemmer får annonseplass i GD/Norddalen til kr. 5000,-.