Send inn medlemsnyhet

Send inn nyheter og informasjon fra din bedrift!

Som medlem kan du gratis sende inn informasjon om din bedrift. Dette blir publisert på Næringsforeningens hjemmeside, og i tillegg vil et utvalg av nyhetene bli sendt ut i et nyhetsbrev som går ut til alle våre mottakere. Vi forbeholder oss retten til å redigere den innsendte teksten